• Giao hàng & bảo hành toàn quốc: 0886.666.919
do thi nghiem

Tin tức

Sản phẩm HOT

4/14A EBC Colour Scale Disc Lovibond 241410

4/14A EBC Colour Scale Disc Lovibond 241410

Hotline: 0886.666.919

HSX: Lovibond

PN: 241410

Đĩa màu EBC 4/14A, dãi màu EBC, so màu bia, caramen,...

Chi tiết sản phẩm

4/14A EBC Colour Scale Disc Lovibond 241410

HSX: Lovibond | Anh Quốc.

PN: 241410

Đĩa màu EBC 4/14A, dãi màu EBC, so màu bia, caramen,...

Sử dụng dễ dàng, xoay đĩa để chọn màu trùng.

Dùng bộ chiếu sáng để có ánh sáng đảm bảo 24h.

 

0886.666.919