• Giao hàng & bảo hành toàn quốc: 0886.666.919
do thi nghiem

Tin tức

Sản phẩm HOT

4/14C EBC Colour Scale Disc Lovibond 241430

4/14C EBC Colour Scale Disc Lovibond 241430

Hotline: 0886.666.919

HSX: Lovibond (Anh Quốc)

PN:  241430

Chi tiết sản phẩm

4/14C EBC Colour Scale Disc Lovibond 241430

Đĩa màu chuẩn đo màu bia, dãi EBC 4/14C

0886.666.919