• Giao hàng & bảo hành toàn quốc: 0886.666.919
do thi nghiem

Tin tức

Sản phẩm HOT

Beaker nhựa PP, vạch chia dập nổi màu xanh Vitlab

Beaker nhựa PP, vạch chia dập nổi màu xanh Vitlab

Hotline: 0886.666.919

HSX: Vitlab - Đức

Thể tích từ 50ml - 5000ml

Chi tiết sản phẩm

Beaker nhựa PP, vạch chia dập nổi màu xanh Vitlab

HSX: Vitlab - Đức

Thể tích từ 50ml - 5000ml

Volume ml

Graduation ml

Ø mm

Height mm

PU

Cat. No.

50

2

40

70

24

446081

100

2

50

80

24

447081

250

5

74

120

12

440081

500

10

92

140

12

441081

1000

10

117

181

6

442081

2000

20

152

213

6

443081

3000

50

172

242

6

444081

5000

50

204

270

6

445081

0886.666.919