• Giao hàng & bảo hành toàn quốc: 0886.666.919
do thi nghiem

Tin tức

Sản phẩm HOT

Chai trung tính trong, nắp vặn xanh Duran

Chai trung tính trong, nắp vặn xanh Duran

Hotline: 0886.666.919

HSX: Duran - Đức

Thể tích chai 10ml - 20 Lít

Chi tiết sản phẩm

Chai trung tính trong, nắp vặn xanh Duran - Đức

Dung tích chai từ 10ml đến 20,000 ml

Chai trung tính 10ml, GL25, 10/10ml

Chai trung tính 25ml, GL25, 25/5ml

Chai trung tính 50ml, GL32, 50/20ml

Chai trung tính 100ml, GL45, 100/20ml

Chai trung tính 150ml, GL45, 150/25ml

Chai trung tính 250ml, GL45, 250/50ml

Chai trung tính 500ml, GL45, 500/100ml

Chai trung tính 1000ml, GL45, 1000/100ml

Chai trung tính 2000ml, GL45, 2000/200ml

Chai trung tính 5000ml, GL45, 5000/500ml

Chai trung tính 10.000ml, GL45, 10.000/1000ml

Chai trung tính 15.000ml, GL45, 15.000/1000ml

Chai trung tính 20.000ml, GL45, 20.000/1000ml

0886.666.919