• Giao hàng & bảo hành toàn quốc: 0886.666.919
do thi nghiem

Tin tức

Sản phẩm HOT

Cốc đốt thấp thành 5ml - 10.000ml Duran

Cốc đốt thấp thành 5ml - 10.000ml Duran

Hotline: 0886.666.919

HSX: Duran - Đức

Cốc đốt có thể tích từ 5m đến 10.000ml.

Chi tiết sản phẩm

Cốc đốt thấp thành 5ml - 10.000ml Duran

HSX: Duran - Đức

Beaker thủy tinh 5ml, có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 10ml, có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 25ml, có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 50ml, có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 100ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 150ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 250ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 400ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 600ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 800ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 1000ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 2000ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

Beaker thủy tinh 3000ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

​​​​​​​Beaker thủy tinh 5000ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

​​​​​​​Beaker thủy tinh 10000ml,có mỏ rót, hộp 10 cái

0886.666.919