• Giao hàng & bảo hành toàn quốc: 0886.666.919
do thi nghiem

Tin tức

Sản phẩm HOT

Thanh lấy mẫu dược phẩm PharmPicker BURKLE

Thanh lấy mẫu dược phẩm PharmPicker BURKLE

Hotline: 0886.666.919

HSX: Burkle - Đức

PN: 5346-1000

Dùng lấy mẫu là là sản phẩm dược, có thể tích ít từ 0.1 - 1.2 ml.

Vật liệu AISI 316L 

Danh mục: BURKLE - Germany,

Chi tiết sản phẩm

Thanh lấy mẫu dược phẩm PharmPicker BURKLE

HSX: Burkle - Đức

PN: 5346-1000

Dùng lấy mẫu là là sản phẩm dược, có thể tích ít từ 0.1 - 1.2 ml.

Vật liệu AISI 316L. Mạ điện.

PharmaPicker - Pumps, samplers, sampling systems, laboratory equipment -  Bürkle GmbH

Để lấy mẫu với số lượng rất nhỏ bột hoạt tính, đắt tiền hoặc mạnh để phân tích. Có thể lấy lượng mẫu nhỏ nhất từ 0,1 ml đến 2,5 ml bằng PharmaPicker. Chỉ cần đổi đầu đo thể tích trong ống đong lấy 0,1–1,2 ml hoặc 1,25–2,5 ml, thể tích lấy mẫu được thay đổi.

PharmaPicker có chiều dài 60 cm và có thể được kéo dài nhiều lần thêm 50 cm hoặc 100 cm, chiều dài tối đa 3,50 m. PharmaPicker có sẵn riêng hoặc dưới dạng PharmaPicker Case trong hộp vận chuyển tiện dụng.

0886.666.919